<object id="gu06i"><option id="gu06i"></option></object>
<sup id="gu06i"><center id="gu06i"></center></sup>
<acronym id="gu06i"><small id="gu06i"></small></acronym>

電話 400-099-3929
   

咨詢服務

除醫療服務外,我們還提供專業的醫院管理咨詢服務,具體涵蓋如下內容:

1. 醫院發展策略

2. 醫院整體經營管理

3. 醫療服務系統

4. 醫療質量和安全系統管理

5. 國際化醫院質量認證

6. 醫院品牌建設與市場拓展

7. 醫生培訓與教育

<object id="gu06i"><option id="gu06i"></option></object>
<sup id="gu06i"><center id="gu06i"></center></sup>
<acronym id="gu06i"><small id="gu06i"></small></acronym>